РЕЗОЛЮЦІЯ

РЕЗОЛЮЦІЯ

Науково-практичної конференції з міжнародною участю

«Актуальні питання загальної та невідкладної хірургії» 

до 100-річчя заснування НМАПО імені П. Л. Шупика

15 листопада 2018 року

Заслухавши та обговоривши доповіді, Науково-практична конференція «Актуальні питання загальної та невідкладної хірургії» констатує, що в невідкладній і загальній хірургії в Україні є ряд невирішених наукових і організаційних питань, які потребують подальшого обговорення і розв’язання.

З метою поліпшення медичної допомоги громадянам України при хірургічній патології Науково-практична конференція «Актуальні питання загальної та невідкладної хірургії» пропонує:

  1. Гостра кишкова непрохідність залишається одним з найбільш поширених та небезпечних гострих захворювань черевної порожнини. Для діагностики гострої кишкової непрохідності слід застосовувати комплекс клінічних, лабораторних та інструментальних методів дослідження (зокрема ультрасонографію як скринінговий метод, рентгенологічне дослідження з пасажем водорозчинного контрасту). При наявності ресурсів методом вибору в діагностиці є комп’ютерна томографія. Консервативне лікування допустиме в випадках нестрангуляційної спайкової кишкової непрохідності в стадіях компенсаціії та субкомпенсації, динамічної та функціональної кишкової непрохідності. 
  2. При кишковій непрохідності непухлинного ґенезу хірургічне лікування полягає в усуненні причини непрохідності, декомпресії кишечника. В окремих випадках, при наявності достатнього досвіду можливе лапароскопічне оперативне втручання. Показання до інтубації кишечника мають бути обмежені і мінімізовані. Слід ініціювати обговорення національних стандартів лікування кишкової непрохідності щодо показань до інтубації. Відновлення безперервності кишкового тракту можливо з застосуванням ручних або апаратних анастомозів відповідно клінічної ситуації та досвіду хірурга.
  3.    При кишковій непрохідності пухлинного ґенезу слід вирішувати завдання ліквідації непрохідності і радикального онкологічного лікування. При неможливості проведення радикального лікування через важкий стан хворого слід розглянути варіанти кишкового стентування, декомпресії кишечника за допомогою стом, з метою виконання операції за онкологічними принципами другим етапом. При наявності умов і досвіду оперуючого хірурга слід виконувати радикальний обсяг операції за один етап. Патогістологічне дослідження має проводитися за сучасними принципами з оцінкою стану лімфатичних вузлів для адекватного стадіювання пухлини, при потребі з імуногістохімічними та генетичними дослідженнями. В післяопераційному періоді хворий має бути переданий онкологу для визначення подальшої програми спостереження і спеціального лікування.
  4. Рекомендовані структуровані програми навчання лікарів-хірургів сучасним методикам радикальних хірургічних втручань при ускладнених формах онкологічній патології, яке можливо як на традиційних, так і на короткотривалих курсах, майстер-класах.  
  5.  Провести наступну конференцію «Актуальні питання загальної та невідкладної хірургії» в листопаді 2019року.

Резолюцію ухвалено від організаційного комітету науково-практичної конференції.

Обсуждение закрыто.