Програма нуково-практичної конференції «Актуальні питання загальної та невідкладної хірургії» 15 листопада 2018 року

Науково-практична конференція із міжнародною участю

«Актуальні питання загальної та невідкладної хірургії»

до 100-річчя заснування Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика

 

 

Дата проведення конференції: 15 листопада 2018 року, 09.00.-18.00.

Місце проведення:Великий конференц-зал Національної академії наук України

Адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 55

 

 

Організатори:

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика

Кафедра загальної та невідкладної хірургії

 

За підтримки:

Компанії «МЕДІАМЕД»

 

 

ОРГКОМІТЕТ:

           

ГОЛОВА ОРГКОМІТЕТУ:

ВОРОНЕНКО Юрій Васильович ректор Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, академік НАМН України, д.мед.н., професор

 

СПІВГОЛОВИ ОРГКОМІТЕТУ:

ВДОВИЧЕНКО Юрій Петрович перший проректор НМАПО імені П. Л. Шупика, д.мед.н., професор, член-кореспондент НАМН України, д.мед.н., професор

 

 

ТОЛСТАНОВ Олександр Костянтинович проректор з науково-педагогічної роботи НМАПО імені П. Л. Шупика, д.мед.н., професор
САВИЧУК Наталія Олегівна проректор з наукової роботи НМАПО імені П. Л. Шупика, д.мед.н., професор
МОІСЕЄНКО Раїса Олександрівна проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи НМАПО імені П. Л. Шупика, д.мед.н., професор
КРИЖЕВСЬКИЙ Вадим Віталійович завідувач кафедри загальної та невідкладної хірургії НМАПО імені П. Л. Шупика, д.мед.н.
РАДЗІХОВСЬКИЙ Анатолій Павлович професор кафедри загальної та невідкладної хірургії НМАПО імені П. Л. Шупика, д.мед.н., професор

 

ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ:

Біляєва Ольга Олександрівна   

Колесников Євген Борисович   

Соломко Анатолій Васильович 

Шуба Володимир Йосипович    

Усенко Олександр Юрійович     

М’ясоєдов Станіслав Дмитрович   

Гетьман Вадим Григорович       

Саволюк Сергій Іванович           

Козинець Георгій Павлович       

Подпрятов Сергій Євгенович    

Фелештинський Ярослав Петрович       

СЕКРЕТАРІАТ

Мироненко Олександр Іванович

Мендель Микола Андрійович

Знаєвський Микола Іванович

Риб’янець Юрій Володимирович

Іванченко Роман Вікторович

 

Адреса оргкомітету:

Кафедра загальної та невідкладної хірургії НМАПО імені П.Л.Шупика,

м. Київ — 03680, пр. Космонавта Комарова, 3 (4 корпус, 2 поверх), Тел. (044) 408-03-72

 Контактні телефони оргкомітету:

Радзіховський Анатолій Павлович – 044-408-0372, 098-174-4372

Мироненко Олександр Іванович – 044-497-1243

Мендель Микола Андрійович – 050-4696221

Акулова Альона –093-645-5220 (akulova@mediamed.com.ua)

 

Сайт конференції: http://surgery-nmapo.org.ua/ 

Електронна пошта: surgery.nmapo@gmail.com

 

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ:

  • Сучасні аспекти діагностики і лікування гострої кишкової непрохідності
  • Дискусійні питання діагностичної та лікувальної тактики при хірургічній інфекції
  • Профілактика і лікування ускладнень в хірургії
  • Актуальні питання хірургії.

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

15 ЛИСТОПАДА 201РОКУ

08:30-09:30 Реєстрація учасників. Вітальна кава
  09:30-12:00 ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ №1

Головуючі: Ю.В. Вороненко, В.В. Крижевський, А.П. Радзіховський, В.Й. Шуба

09.30-09:50 Відкриття конференції, вступне слово, вітання
09:50-10:10 Непрохідність кишечника: сучасний стан проблеми

В.В. Крижевський, А.П. Радзіховський, О.О. Біляєва, Є.Б. Колесников, М.А. Мендель, О.І. Мироненко, М.І. Знаєвський, Ю.В. Риб`янець

10:10-10:30 Сучасні аспекти діагностики та лікування кишкової непрохідності пухлинного генезу

Л.С. Білянський

10:30-10:45 Рак товстої і прямої кишки, ускладнений непрохідністю: ведення онколога в післяопераційному періоді

А.П. Безносенко

10:45-11:00 Інтубація кишківника: застаріла практика або необхідність?

М.А. Мендель

11:00-11:20 Малоінвазивні технології в лікуванні ускладненого раку товстоїкишки. В.В. Бойко, В.В. Крижевський, О.О. Біляєва, В.Н. Ліхман, А.А.Меркулов, Ю.В. Риб`янець, Є.О. Ханін
11:20-11:40 Роль українських вчених в розробці і впровадженні сорбційної детоксикації: початок шляху

Є.Б. Колесников.

11:40-12:00 Приховані ускладнення післяопераційного періоду: діагностика та лікування.

О.А. Галушко, М.А. Тріщинська

   
 

12:00-13:00

 

Обідня перерва 

Демонстрація стендових доповідей

  13:00-15:30 ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ №2

Головуючі: В.В. Крижевський, А.П. Радзіховський, Ю.З. Лівшиц, Я.П. Фелештинський  

13:00-13:20 Лапароскопічні резекції товстої кишки

С.В. Байдо, Д.А. Голуб

13:20-13:40 Правобічна геміколектомія СМЕ/CVL

Д.І. Скорий, А.І. Зелінський

13:40-14:00 Операції при пухлинах лівої половини товстої кишки

А.А. Шудрак

14:00-14:20 Апаратні анастомози в хірургії кишківника

Ю.В. Риб`янець, А.П. Бродська, М.А. Мендель

14:20-14:40 Накладення кишкових стом: техніка, профілактика ускладнень

Л.С. Білянський

14:40-14:55 Технічні особливості лапароскопічної мініхолецистектомії

В.В. Крижевський, М.А. Мендель, Ю.В. Павлович

14:55-15:10 Патогенез ентеро-атмосферних фістул у хворих генералізованим перитонітом та нові можливості їх профілактики і лікування.

Ю.З. Ліфшиц, В.В. Тавокін, Р.Р. Процюк, В.Л. Валецький, Р.О. Балацкий

15:10-15:25 Зміни гуморальної регуляції різних ланок гомеостазу при абдомінальному сепсисі

Р.І. Сидорчук, О.Й. Хомко, О.М. Плегуца, Р.П. Кнут, А.І. Попович, О.В. Ткачук, П.В. Кифяк, І.М. Плегуца, О.А. Мельник

   
15:30-16:00 Перерва на каву
  16:00-18:00 ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ №3

Головуючі: О.О. Біляєва, Є.Б. Колесников, С.Є. Подпрятов, С.І. Саволюк

16:00-16:15 Рідкісні форми діабетичної артроостеопатії

С.Є. Подпрятов

16:15-16:30 Роль сорбційних препаратів в лікуванні синдрому діабетичної стопи

О.О. Біляєва, О.А. Голуб, Є.Є. Крижевський

16:30-16:45 Цитологічні дослідження як контроль ефективності лікування гнійних ран

В.В. Крижевський, О.О. Біляєва, Г.Г. Лунева, І.В. Кароль

16:45-17:00 Гінекомастія, як соціальна і естетична проблема

Є.Б. Колесников, Е.А. Рязанцева, А.Г. Ігнатьєва.

17:00-17:15 Сучасні підходи до лікування бешихи

О.О. Біляєва, В.В. Крижевський, Г.П. Козінець, В.Г. Шендрик

17:15-17:25 Ендотеліальна дисфункція при хронічний венозній недостатності нижніх кінцівок у пацієнтів похилого віку

О.О. Біляєва, В.В. Крижевський, М.І. Балінська

17:25-17:35 Доброякісна гіперплазія передміхурової залози як фактор килоутворення у осіб похилого віку

С.М. Завгородній, І.Ю. Мороз, М.А. Кубрак, М.Б. Данилюк

17:35-17:45 Лапароскопічна гастроплікація в лікуванні метаболічного синдрому

С.І.Саволюк, В.М.Лисенко, М.Ю.Крестянов, Д.С.Завертиленко, А.Ю.Глаголєва

17:45-17:55 Ортоніксія, як метод вибору корекції вирослого нігтя

В.В. Крижевський, Ю.В. Рибянець, Р.В. Іванченко, О.О. Циганенко, М.В. Шевчук, Н. Тоан, І.О. Скида

17:55-18:00 Обговорення доповідей. Вручення сертифікатів.

Закриття конференції.

 

По закінченню конференції учасники отримають Сертифікат учасника.

 

СТЕНДОВІ ДОПОВІДІ

Мультифакторний аналіз симптомів гострого панкреатиту: прогнозування перебігу

О. Й. Хомко, Р. І. Сидорчук, О. М. Плегуца, П. В. Кифяк, О. В. Ткачук, В. Б. Рева, А. І. Попович, П. М. Волянюк, О. В. Лазарук

Вплив травми та оперативного втручання на гуморальний імунітет

О. М. Плегуца, Р. І. Сидорчук, О. Й. Хомко, І. М. Плегуца, Б. В. Петрюк, І. І. Білик, П. М. Волянюк, О. В. Лазарук

Оцінка системи гемостазу при тяжкій поєднананій абдомінальній травмі

Б.О.Матвійчук, Н.Р.Федчишин, Р.Л.Бохонко, Т.М.Федоришин,  І.А.Ретвінський

Гострі кровотечі з верхніх відділів травного тракту неварикозної етіології: особливості танатогенезу

Я.А.Король, Р.Л.Бохонко, М.Р.Бубняк, О.П. Цимбала

Дистальна емболія при ендоваскулярних втручаннях в артеріях нижніх кінцівок

В.В. Бойко, А.Б. Бабинкін, А.І. Пітик, В.О. Прасол

Сучасні підходи до хірургічного лікування важких форм гострого парапроктиту та гангрени  Фурньє.

О.Є. Каніковський, А.В. Осадчий, О.А. Коцюра, В.В. Мосьондз, Т.П. Зарезенко

Гібридні втручання при багатоповерхневих ураженнях артерій аорто-здухвинного та стегново-підколінного сегментів

В.В. Бойко, В.О. Прасол, О.І. Пітик, Д.О. Кірієнко

Перший досвід застосування плазми, збагаченої тромбоцитами в лікуванні пацієнтів з діабетичною ступнею

В.В. Петрушенко, Д.І. Гребенюк, Д.В. Цигалко, А.Є. Татарин, Ю.А. Дорожинський, В.В. Мосендз

Мікробіологічне дослідження ефективності клінічного випробування нових антимікробних засобів на основі вітчизняного антисептика декаметоксину в комплексній місцевій терапії опіків

О.А. Назарчук, В.І. Нагайчук, Г.Г. Назарчук

Обгрунтування вибору методики переміщеного шкірного лоскуту за Лімбергом при хірургічному лікуванні епітеліальних куприкових ходів

В.В. Крижевський, Р.В.  Іванченко, Ю.В. Риб`янець, О.О. Циганенко, Є.О. Ханін, І.О. Скида, М.А. Кнівець

Новітня класифікація врослого нігтя (оніхокриптозу) у хворих на цукровий діабет в практиці лікаря

В.В. Крижевський, О.О. Циганенко, М.В. Шевчук, Ю.В. Риб’янець,

Р.В. Іванченко, І.М. Щеголь, Н. Тоан.

Запобігання післяопераційних ранових ускладнень

В.В. Крижевський, А.П. Радзіховський, О.І. Мироненко, М.І. Знаєвський, Ю.В. Риб’янець

Ранні хірургічні втручання у постраждалих з високовольтною електротравмою

Г.П. Козинец, В.П. Циганков, О.А. Жернов

Імуно-цитокіновий профіль в прогнозуванні перебігу та виборі лікувальної тактики гнійного перитоніту.

С.І. Саволюк, В.А. Кацал, М.А. Гудзь

Закриття дефекту прямої кишки з застосуванням електрозварювання живих тканин на тлі гнійного запалення

С.С. Подпрятов, С.М. Корбут, Г.С. Маринський, В.А. Ткаченко, Н.А. Чвертко, В.П. Корчак

Тактика хірургічного лікування хворих  на бешиху

М.Б. Шулик, К.Л. Цуркан, О.І. Михальченко, Г.М. Урсол

Актуальні питання клінічної анатомії та оперативної хірургії  гнійників аноректальної локалізації

М.Б. Шулик, К.Л. Цуркан, О.І. Михальченко, Г.М. Урсол

Профілактика утворення злук після планової лапароскопічної апендектомії в поєднанні з герніопластикою TAPP

К.Ю. Пархоменко

Чутливість до дезинфікуючих засобів госпітальних штамів в хірургічній реанімації.

Н.С. Морозова, С.В. Рідний, С.І. Лях, А.А. Попов, І.В. Коробкова.

 

 

Вимоги до стендових доповідей: файл в форматі JPGрозрішенням 1920х1080 пікселей.

Обсуждение закрыто.