Резолюція науково-практичної конференції 09 листопада 2017 року

Резолюція

Науково-практичної конференції з міжнародною участю

«Актуальні питання загальної та невідкладної хірургії»

09 листопада 2017 року

 

Заслухавши та обговоривши доповіді, Науково-практична конференція «Актуальні питання загальної та невідкладної хірургії» констатує, що в загальній та невідкладній хірургії  є  невирішені проблеми як в діагностиці так і в лікувальному процесі, які потребують подальшого уважного дослідження та провадження результатів в клінічну практику.

З метою поліпшення медичної допомоги громадянам України при хірургічній патології Науково-практична конференція «Актуальні питання загальної та невідкладної хірургії» пропонує:

  1. Виділення та фінансове забезпечення спеціалізованих центрів  лікування гострої кишкової непрохідності по всій території України дозволить значно покращити  результати оперативних втручань  та знизити післяопераційну летальність у хворих з цією патологією.
  2. Гастроєюнальне шунтування у пацієнтів з морбідним ожирінням є еффективним, відтворюваним та безпечним методом  операції, яке може бути виконане як лапароскопічно, так і мініінвазивним доступом.
  3. Для покращення результатів лікування перитоніту необхідно: Впроваджувати в комплексне лікування перитоніту новітні технології – лапароскопію, VAC–терапію, раціональну антибіотикотерапію. Перитоніт є полімікробним захворюванням, в етіології якого важливу роль мають анаеробні неклостридіальні збудники. Антибіотикотерапія є другим важливим компонентом в комплексному лікуванні перитоніту після хірургічного втручання. Антибіотикотерапію при перитоніті слід починати в передопераційному періоді, дотримуючись принципу деескалаційної антибіотикотерапії.
  4. Синдром діабетичної стопи потребує пильної уваги мультидисциплінарної команди лікарів, включаючи хірургів, ендокринологів, сімейних лікарів, психологів та інших спеціалістів.
  5. Провести наступну конференцію «Актуальні питання загальної та невідкладної хірургії» присвячену 100-річчю заснування НМАПО імені П.Л.Шупика 08 листопада 2018 року.

 

Резолюцію ухвалено від організаційного комітету науково-практичної конференції.

Обсуждение закрыто.