Резолюція конференції «Актуальні питання загальної та невідкладної хірургії» 2016

Резолюція

Науково-практичної конференції з міжнародною участю

«Актуальні питання загальної та невідкладної хірургії»

присвяченої 80 річчю кафедри загальної та невідкладної хірургії НМАПО імені П.Л.Шупика

20 жовтня 2016 року

 conf2016

Заслухавши та обговоривши доповіді, Науково-практична конференція «Актуальні питання загальної та невідкладної хірургії» констатує, що в невідкладній і загальній хірургії в Україні є ряд невирішених наукових і організаційних питань, які потребують подальшого обговорення і розв’язання.

З метою поліпшення медичної допомоги громадянам України при хірургічній патології Науково-практична конференція «Актуальні питання загальної та невідкладної хірургії» пропонує:

  1. Гостра кишкова непрохідність є одним з найбільш поширених та небезпечних гострих захворювань черевної порожнини. Виділення спеціалізованих центрів лікування гострої кишкової непрохідності дозволяє значно покращити результати хірургічних втручань та знизити летальність у хворих з цією тяжкою патологією
  2. Перитоніт є актуальною проблемою в абдомінальній хірургії в зв’язку з поширеністю та високим рівнем летальності, який не має тенденції до зниження. На сьогодні не вирішені питання щодо активних методів лікування перитоніту, передопераційної підготовки, питання профілактики ускладнень.
  3. Необхідно широко впроваджувати в хірургічну практику лапароскопічні методики оперативних втручань.
  4. Важливим є питання навчання лікарів-хірургів сучасним методикам малоінвазивної хірургії, яке можливо як на традиційних, так і на короткотривалих курсах
  5. Провести наступну конференцію «Актуальні питання загальної та невідкладної хірургії» в листопаді 2017 року, зробити конференцію регулярною щорічною.

Комментарии закрыты.