Програма конференції (попередня)

Увага! В програмі можливі зміни.

Науково-практична конференція із міжнародною участю

«Актуальні питання загальної та невідкладної хірургії»

присвячена 80 річчю кафедри загальної та невідкладної хірургії НМАПО імені П.Л.Шупика.

Дата проведення конференції: 20 жовтня 2016 року, 09.00.-18.00.

Місце проведення: Конференц зал НМАПО імені П.Л.Шупика

Адреса: м. Київ, вул. Дорогожицька, 9.

Захід внесено в «Реєстр з’їздів, конгресів, симпозіумів і науково-практичних конференцій, що проводяться в 2016 році МОЗ і НАМН України» за № 207

Організатори:

Кафедра загальної та невідкладної хірургії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика

При підтримці: Компанії «МЕДІАМЕД»

ОРГКОМІТЕТ:

ГОЛОВА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ:

ВОРОНЕНКО Юрій Васильович – ректор Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, д.мед.н., професор, академік НАМН України, професор

СПІВГОЛОВИ:

ВДОВИЧЕНКО Юрій Петрович – перший проректор НМАПО імені П.Л.Шупика, д.мед.н., професор, член-кореспондент НАМН України

ТОЛСТАНОВ Олександр Костянтинович — проректор з науково-педагогічної роботи НМАПО імені П.Л.Шупика, д.мед.н., професор,

САВИЧУК Наталія Олегівна – проректор з наукової роботи НМАПО імені П.Л.Шупика, д.мед.н., професор

МОІСЕЄНКО Раїса Олександрівна — проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи НМАПО імені П.Л.Шупика, д.мед.н., професор

КРИЖЕВСЬКИЙ Вадим Віталійович – завідувач кафедри загальної та невідкладної хірургії НМАПО імені П.Л.Шупика, д.мед.н.

РАДЗІХОВСЬКИЙ Анатолій Павлович — професор кафедри загальної та невідкладної хірургії НМАПО імені П.Л.Шупика, д.мед.н., професор

ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ

Біляєва Ольга Олександрівна

Колесников Євген Борисович

Соломко Анатолій Васильович

Шуба Володимир Йосипович

Фелештинський Ярослав Петрович

М’ясоєдов Станіслав Дмитрович

Гетьман Вадим Григорович

Саволюк Сергій Іванович

Усенко Олександр Юрійович

Козинець Георгій Павлович

Подпрятов Сергій Євгенович

СЕКРЕТАРІАТ:

Мироненко Олександр Іванович

Мендель Микола Андрійович

Знаєвський Микола Іванович

Рибянець Юрій Володимирович

Іванченко Роман Вікторович

Адреса оргкомітету:

Кафедра загальної та невідкладної хірургії НМАПО імені П.Л.Шупика,

м. Київ — 03680,  пр. Космонавта Комарова, 3 (4 корпус, 2 поверх), Тел. (044) 408-03-72

Контактні телефони оргкомітету:

Радзіховський Анатолій Павлович – 044-408-0372, 098-174-4372

Мироненко Олександр Іванович –

Мендель Микола Андрійович – 050-4696221

Сайт конференції: http://surgery-nmapo.org.ua/

Електронна пошта: surgery.nmapo@gmail.com

 

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

 

09:00-10:00 – Реєстрація учасників.

Велкам – кава.

 

10:00-12:30 ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ №1

Головуючі: Вороненко Ю.В., Крижевський В.В., Радзіховський А.П., Шуба В.Й.

Регламент: доповідь – 20 хв, питання та відповіді – до 5 хв.

 

10.00-10:20 – Відкриття конференції, вступне слово, вітання

 

 1. КАФЕДРІ ЗАГАЛЬНОЇ ТА НЕВІДКЛАДНОЇ ХІРУРГІЇ 80 РОКІВ

Крижевський В.В., Радзіховський А.П. (30 хвилин)

 1. 15-РІЧНИЙ КЛІНІЧНИЙ ДОСВІД ЛІКУВАННЯ ГОСТРОЇ НЕПРОХІДНОСТІ КИШКОВОГО ТРАКТУ У МІСЬКОМУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОМУ ЦЕНТРІ

Крижевський В.В.,  Радзіховський А.П, Біляєва O.О., Колесников Є.Б., Мироненко О.І., Мендель М.А., Знаєвський M.І., Рибянець Ю.В., Бродська А.П, Іванченко Р.В.

 1. ПЕРИТОНІТ ЯК СОЦІАЛЬНА ТА ЕКОНОМІЧНА ПРОБЛЕМА

. Крижевський В.В.,  Радзіховський А.П, Мендель М.А., Крижевський Є.Є.

 1. СУЧАСНІ ХІРУРГІЧНІ ПІДХОДИ В ЛІКУВАННІ ТЯЖКОГО ГОСТРОГО ПАНКРЕАТИТУ.

Дронов О.І., Ковальська І.О., Горлач А.І., Задорожня К.О.

 1. МИНИ-ИНВАЗИВНЫЙ СТЕЙПЛЕРНЫЙ МЕТОД ОПЕРАЦИИ – «ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ» В ХИРУРГИИ МОРБИДНОГО ОЖИРЕНИЯ.

Колесников Е.Б.

 

12:30-13:30 – Ланч

 

13:30-16:00 ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ №2

Головуючі: Біляєва О.О., Лівшиц Ю.З., Фелештинський Я.П.

Регламент: доповідь – 10 хв, питання та відповіді – до 5 хв.

 

 1. РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ГЕНЕРАЛИЗИРОВАННЫМ ПЕРИТОНИТОМ МЕТОДОМ ВАКУУМ­АССИСТИРОВАННОЙ ЛАПАРОСТОМИИ В СОЧЕТАНИИ С ПУЛЬСИОННЫМ ЛАВАЖОМ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ.

Лифшиц Ю.З., Валецкий В.Л, Процюк Р.Р., Зайченко П.А., Михальчевский П.С., Жураковский А.М.:

 1. НЕСПРОМОЖНІСТЬ КОЛОРЕКТАЛЬНОГО АНАСТОМОЗУ ЯК ПРОГНОСТИЧНИЙ ФАКТОР В КОМБІНОВАНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА РАК ПРЯМОЇ КИШКИ

Колеснік О.О., Махмудов Д.Е., Шудрак А.А., Безносенко А.П., Звірич В.В

 1. ПРОФІЛАКТИКА ЕНДОГЕННОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ ТА ЕНТЕРАЛЬНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ ПРИ ЛІКУВАННІ ГОСТРОЇ КИШКОВОЇ НЕПРОХІДНОСТІ

Вільцанюк О.А., Логачов В.К., Вільцанюк О.О.

 1. ОПТИМИЗАЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТОЛСТОКИШЕЧНЫХ АНАСТОМОЗОВ

А.В.Соломко, А.А. Вильцанюк, Н.И.Знаевский

 1. ЗМІНИ ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНОСТІ ПІСЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ІЛЕОДУОДЕНОПЛАСТИКИ

С.Є. Подпрятов, С.С. Подпрятов, І.О. Бєлоусов, В.П. Корчак, Т.А. Довгіч

 1. АБДОМИНОПЛАСТИКА В СОЧЕТАНИИ С ГРЫЖЕСЕЧЕНИЕМ У ПАЦИЕНТОВ, ОПЕРИРОВАННЫХ ПО ПОВОДУ ОЖИРЕНИЯ

Колесников Е.Б., Халми Д.

 1. АНТИБАКТЕРІАЛЬНА СТІЙКІСТЬ ЕЛЕКТРОЗВАРНОГО З’ЄДНАННЯ

С.С. Подпрятов, С.Є. Подпрятов, С.Г. Гичка, І.М. Слободянюк, О.І. Уманець, В.А. Ткаченко, В.В. Салата, В.В. Іваха, І.О. Бєлоусов, В.П. Корчак, С.М. Корбут.

 1. ЕНДОСКОПІЧНЕ СТЕНТУВАННЯ ЖОВЧНИХ ПРОТОК.

Насташенко І.Л, Довбенко О.В., Негря Е.В., Хоменко Д.І.

 1. ХІРУРГІЧНА ПРОФІЛАКТИКА ВЕНОЗНИХ ТРОМБОЕМБОЛІЧНИХ УСКЛАДНЕНЬ ПРИ ФЛОТУЮЧИХ ТРОМБОЗАХ ПІДКОЛІННО-СТЕГНОВОГО СЕГМЕНТУ

В.І. Смовженко, С.М. Піотрович, В.С. Андрієць, І.В. Хмеляр, С.О. Симоненко

 1. ОБУЧЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИМ НАВЫКАМ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ НА КРАТКОСРОЧНЫХ КУРСАХ

Крыжевский В.В., Мендель Н.А., Вильгаш А.М.

 

16:00-16:15 Кава-брейк

 

16:15-17:45 ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ №4

Головуючі: Колесников Є.Б.,Подпрятов С.Є., Саволюк С.І.

Регламент: доповідь – 10 хв, питання та відповіді – до 5 хв.

 

 1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛАПАРОСКОПИИ В ДИАГНОСТИКЕ РЕЦИДИВА РАКА ЯИЧНИКА

Е.В. Харченко, Е.П. Манжура, В.В. Бойко, А.В. Поступаленко

 1. РЕЗУЛЬТАТИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКИСУ АЗОТУ, ЯК ГАЗОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ ПРИ ЛАПАРОСКОПІЇ.

Саволюк С.І., Балацький Р.О., Зубаль В.І.

 1. ОБГРУНТУВАННЯ ХІРУРГІЧНОГО МЕТОДУ ЛІКУВАННЯ БЕШИХИ

Біляєва О.О., Шендрик В.Г., Устинченко Ф.А.

 1. ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ГНОЙНОГО ГИДРАДЕНИТА

Мендель Н.А.

 1. ГНІЙНО-ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ М’ЯКИХ ТКАНИН В СТРУКТУРІ ХІРУРГІЧНОЇ ПАТОЛОГІЇ

Біляєва О.О., Кароль І. В.

 1. ЕФЕКТИВНІСТЬ ОКСИДУ АЗОТУ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАНІ ТРОФІЧНИХ ВИРАЗОК У ОСІБ ПОХИЛОГО ТА СТАРЕЧОГО ВІКУ З ХРОНІЧНОЮ ВЕНОЗНОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ НИЖНІХ КІНЦІВОК

Крижевський В.В., Біляєва О.О., Рибянець Ю.В., Балінська М.І.

 

Обговорення доповідей.

Закриття конференції.

18:00 – ФУРШЕТ

Комментарии закрыты.