Скрипниченко Дмитро Федорович

СКРИПНИЧЕНКО Дмитро Федорович

(20.08.1921-18.09.1994)

SkripnichenkoDF
Лауреат Державної премії України (1986), доктор медичних наук (1956), професор (1957). У 1943 році за­кінчив Ленінградську військово-медичну академію, у 1956-му захистив докторську дисертацію на тему «Хі­рургічне лікування бронхоектатичної хвороби». Учень професора В.І. Стручкова.

Автор понад 300 наукових праць, зокрема 20 моно­графій. Наукові напрями: торакальна хірургія, хірургія органів черевної порожнини, судинна хірургія, ендокринна хірургія, хірургія щитовидної залози, організа­ція хірургічної допомоги. Під його керівництвом ви­конано три докторські та 34 кандидатські дисертації. Учні — професори Д.І. Кривицький, М.Ф. Мазурик, В.І. Мамчич, М.М. Шевнюк, К.А. Циберне.

Учасник Великої Вітчизняної війни. Головний хірург і начальник медичної служби з’єднання партизанських за­гонів під командуванням С.А. Ковпака і П.П. Вершигори (1943—1944), помічник начальника і хірург евакопункту 1-го Білоруського фронту (1944), начальник гарнізонного хірургічного відділення (Сталінград, 1944—1945).

Нагороджений орденами Леніна, Вітчизняної війни І ступеня, орденом «Знак пошани», Віртуті Мілітарі (Поль­ща), медалями. Член Міжнародної асоціації хірургів.

Після захисту докторської дисертації очолив кафе­дру хірургії №2 Київського інституту вдосконалення лі­карів на базі Київської обласної лікарні, обійняв посаду професора.

Постать Дмитра Федоровича Скрипниченка на тлі історії кафедри постає глибоко зворушливою і водно­час символічною й повчальною. Як М. Коломійченко, В. Братусь, В. Акімов, професор Скрипниченко — до­свідчений військовий хірург, і, до речі, за віком най­молодший у цій славній когорті. Адже воїни 20-х ро­ків народження становили хребет і нерв цих кривавих війн, і живими, хоча здебільшого ушкодженими, повернулися додому. До цього героїчного покоління на­лежить і Скрипниченко. Після закінчення військово- медичної академії в Ленінграді, найвищої школи су­часної військово-польової хірургії, 23-річний хірург десантується в партизанські з’єднання в тилу ворога на знемагаючій в окупації Україні.

Після фронтового хірургічного досвіду він відчував: вправність хірурга завжди стає прологом до подаль­ших шукань, бо хоча війна і є епідемією травми, умови мирних десятиліть — також невідкладний виклик для справжнього хірурга.

В тридцять років Дмитро Федорович захищає канди­датську дисертацію, а через п’ять років — докторську. Його обирають завідувачем кафедри факультетської хі­рургії Київського медичного інституту. Тема дисертації — «Хірургічне лікування бронхоектатичної хвороби» — свідчить про те, що професор Скрипниченко перебуває на провідних рубежах хірургії. Адже це основний піс­лявоєнний напрям, на якому працюють М.М. Амосов, І.П. Дєдков, О.О. Шалімов, О.М. Авілова, К.К. Березовський, Г.Г. Горовенко, В.М. Савич, Л.К. Богуш, інші видатні торакальні хірурги.

1959 року його призначають головним хірургом МОЗ України, він очолює кафедру хірургії стоматологічного факультету Київського медичного інституту, а з 1964-го керує кафедрою хірургії №1 КДІУЛ. Член Міжнародної асоціації хірургів.

Досвідчений торакальний хірург (лікування легене­вого туберкульозу, нагноєних процесів, бронхоектатич­ної хвороби, ехінококозу) Дмитро Федорович Скрипниченко, як головний хірург України, приділяє особливу увагу абдомінальній хірургії (перитоніти, перфоративні виразки, жовчно-кам’яна хвороба).

Учений постає лідером і в застосуванні антикоагу­лянтів у хірургії, насамперед — в профілактиці тромбоемболії легеневої артерії. Та вінцем його хірургічної кар’єри є розвиток хірургічної ендокринології. Він ви­конав понад 5 тисяч операцій на щитовидній залозі, ви­дав 30 публікацій і дві монографії, присвячені аспектам міастенії. Володіючи філігранною технікою операцій на наднирниках, Дмитро Федорович блискуче лікував не лише міастенію, а й, застосовуючи комбіновані спосо­би, облітеруючий артеріоз. Не втратили значення його пропозиції та технології щодо хірургічного лікування гнійних захворювань кості. Це приклади великого хірургічного мистецтва.

Життєвий шлях Дмитра Федоровича Скрипниченка відповідає девізу: «Рятуючи інших, палаю сам». Високі урядові нагороди кількох країн хірург розглядав як людські сподівання на обраний фах і працював самовіддано й невтомно. Ясна річ, це — лише окремі штрихи його непересічної особистості. У становленні кафедри хірургії №1 НМАПО професор Скрипниченко постає гідним продовжувачем здобутків видатних попередників. Водночас сам він сприяв перетворенню цього осередку планової та ургентної хірургії на дивовижний хірургічний ансамбль. Наш обов’язок — примножувати традиції, погляди, життєві та наукові імперативи лицаря сучасної хірургії, героя війни та миру, професора Скрипниченка.

Наукові праці:

Злокачественные опухоли щитовидной железы,— К., 1969 (у співавт.); Медицинское обеспечение партизанских рейдов,— К., 1985; Неотложная хирургия брюшной полости,— 4-е вид,— К., 1986; Диагностика и лечение миастении,— К., 1991 (у співавт.); Хірургія: підручник для медичних училищ,— 4-е вид,— К., 1992; Хірургічне лікування жовчно-кам’яної хвороби та її ускладнень,— К., 1986

Бібліографія:

Дмитрий Фёдорович Скрипниченко (К 60-летию со дня рождения) // Клин, хирургия,— 1981,— №8,— С. 78—79.

Обсуждение закрыто.